Szakterületeim

INGATLANJOG

 

Adásvételi szerződés, bérleti szerződés
Ajándékozási szerződés
Termőföld adásvétel
Telekalakítás, épület kiemelés
Haszonélvezeti jog alapítás
Társasház alapítás és társasházi alapító okirat módosítás, szmsz készítése

KÖVETELÉSKEZELÉS

 

Fizetési felszólítás
Fizetési meghagyás benyújtása és ellentmondás
Követelés peres úton történő behajtása
Végrehajtás eljárás indítása és az eljárásban jogi képviselet

CSALÁD- ÉS ÖRÖKLÉSI JOG

Házassági, élettársi vagyonjogi szerződés
Házassági, élettársi  vagyonközösséget megszüntető szerződés
Végrendelet
Öröklési – és tartási szerződés
Képviselet hagyatéki eljárásban
Gondnokság alá helyezési eljárás 

GAZDASÁGI, TÁRSASÁGI JOG

Betéti társaság és korlátolt felelősségű társaság alapítása és változásbejegyeztetése
Gazdasági társaságok megszüntetése;
Végelszámolás

SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA

Védjegy bejelentés
Védjegy hasznosítás

CIVIL SZERVEZETEK

 

Alapítvány alapítása, alapító okirat módosítása, közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti eljárásokban jogi képviselet

Alapítvány működése során felmerülő kérdésekben jogi tanácsadás, képviselet

error: Content is protected !!