Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó a dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles.

Mi lehet az ajándékozás tárgya?

Ingó, ingatlan vagy valamely vagyoni értékű jog lehet az ajándékozási szerződés tárgya.

Amennyiben ingatlan ajándékozására kerül sor, szükséges a szerződés írásba foglalása és az ajándékozó köteles a tulajdonjog átruházásán felül a dolog birtokának átruházására is.

Mikor tagadható meg a szerződés teljesítése, illetve visszakövetelhető-e az ajándék tárgya?

Az ajándékozási szerződés teljesítését az ajándékozó megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után saját körülményeiben vagy a megajándékozotthoz fűződő viszonyában olyan lényeges változás állt be, amely alapján a szerződés teljesítése tőle nem várható el.

A még meglévő ajándékot visszakövetelheti az ajándékozó, ha arra a szerződéskötés után beállott változások miatt létfenntartása miatt szüksége van és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti.

Visszakövetelhető az ajándék, vagy a helyébe lépett érték, ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el.

Visszakövetelhető továbbá az ajándék vagy a helyébe lépett érték, ha az ajándékozó az ajándékozást olyan feltevésre tekintettel adta, melyre utóbb végleg meghiúsult.

A szokásos mértékű ajándék nem követelhető vissza. A szokásos mérték megállapításánál nem csak az ajándék értékének, hanem az ajándékozás tárgyának, az ajándékozó vagyoni helyzetének, az ajándékozással elérni kívánt célnak és – a hozzátartozók közötti ajándékozásnál- a családban uralkodó felfogásnak is szerepe van.

Mikor illetékmentes az ajándékozási szerződés?

Főszabály szerint az ajándékozást követően ajándékozási illetéket kell fizetni. Vannak azonban olyan esetek, amelyek mentesek az illeték alól (Itv. 17§ (1)bek.), mint például:

-Közhasznú szervezetnek közhasznú tevékenység céljára juttatott ajándék

-Ajándékozó és megajándékozott egyenesági rokonok vagy testvérek illetve házastársak

-Házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés

-Lakástulajdon kezelői jogának ingyenes megszerzése

 

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a fentiekkel kapcsolatban vagy Ön is szeretne ajándékozási szerződést kötni, forduljon hozzám bizalommal és keressen emailben vagy telefonon!

error: Content is protected !!