Információk a CSOK Pluszról

Az alábbiakban egy rövid összefoglalót talál a 2023. 11. 30. napján megjelent A családok otthonteremtését támogató kedvezményes CSOK Plusz hitelprogramról szóló 518/2023. (XI.30.) Kormány rendeletről. A CSOK plusz 2024. 01. 01.-jétől igényelhető legfeljebb 3%...

Védjegyoltalom

A védjegyoltalom alapján a jogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. Védjegyoltalomban részesülhet minden olyan megjelölés, amely – alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól; és...

Követeléskezelés

Amennyiben lejárt követelése áll fenn, érdemes mielőbb szakértő ügyvédi segítséget igénybe venni. Irodám a hitelezők érdekét hatékonyan képviselve, komplex szolgáltatást nyújt mind magánszemélyek, mind cégek számára eseti vagy állandó megbízás keretében.  ...

Alapítvány alapítás

AZ ALAPÍTVÁNY FOGALMA Az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy. Az alapító az alapító okiratban meghatározza az alapítványnak juttatott vagyont és az alapítvány szervezetét. Az...

Ajándékozási szerződés

Ajándékozási szerződés alapján az ajándékozó a dolog tulajdonjogának ingyenes átruházására, a megajándékozott a dolog átvételére köteles. Mi lehet az ajándékozás tárgya? Ingó, ingatlan vagy valamely vagyoni értékű jog lehet az ajándékozási szerződés tárgya. Amennyiben...

Öröklési joggal kapcsolatos kérdések

Öröklésről beszélünk, amikor az ember halálával (örökhagyó) hagyatéka, mint egész átszáll az örökösre. Ki az örökös? Végintézkedés hiányában az örökhagyó törvényes örököse örököl. Törvényes örökös elsősorban az örökhagyó gyermeke (leszármazó). Az örökhagyó házastársát...
error: Content is protected !!