A védjegyoltalom alapján a jogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára.

Védjegyoltalomban részesülhet minden olyan megjelölés, amely

alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól; és

– a védjegylajstromban olyan módon ábrázolható, hogy a jogalkalmazó szervek és a nyilvánosság egyértelműen és pontosan meg tudják határozni a védjegybejelentő által igényelt, illetve a védjegyjogosult javára fennálló oltalom tárgyát.

A védjegyoltalom – a bejelentés napjára visszaható hatállyal – a lajstromozáskor keletkezik és a bejelentés napjától számított tíz évig tart. A védjegyoltalom további tíz-tíz éves időtartamra megújítható. Megújítás esetén az újabb oltalmi idő az előző oltalmi idő lejárati napját követő nappal kezdődik.

Hogyan kapható védjegyoltalom?

A védjegybejelentés kérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához lehet elsősorban elektronikusan benyújtani, melyhez célszerű ügyvédi segítséget kérni. Miután a védjegybejelentési kérelem benyújtásra került a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felé, úgy a hivatal egy átfogó kutatást végez a kérelemmel kapcsolatban. A bejelentést meghirdeti hivatalos lapjában és három hónapon belül felszólalásnak van helye a védjegybejelentéssel szemben. Amennyiben nem kerül sor felszólalásra, úgy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a védjegybejelentés tárgyát képező megjelölést védjegyként lajstromozza.

Mit lehet tenni, ha valaki jogosulatlanul használja védjegyoltalommal rendelkező nevét vagy logóját?

Első körben javasolt egy ügyvédi felszólító levél kiküldése, melyet követően gyakran kiderül, hogy a bitorlás nem szándékos volt és a bitorló megadott határidőn belül megváltoztatja megtévesztő logóját/nevét.

Ha az ügyvédi levél alapján a bitorló nem változtat jogsértő magatartásán, akkor elkerülhetetlen a bírósági eljárás, melyhez érdemes ügyvéd segítségét kérni.

Vegye fel velem a kapcsolatot, ha védjegybejelentést szeretne tenni vagy valaki bitorolja nevét/logóját! Kapcsolat

error: Content is protected !!